[1]
ปิยะพงศ์สกุล ว., ละกําปั่น ส. and กลัมพากร ส. 2016. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. Journal of Public Health Nursing. 28, 3 (Feb. 2016), 70–83.