Return to Article Details การทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยแบบประเมิน เพศ อายุ และประเภทของอาการแน่นหน้าอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล