-, -. ใบสมัครสมาชิกวารสาร. Journal of Nursing Science and Health, v. 36, n. 4, 11.