กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Factors predicting therapeutic behaviors of middle-aged adults with hypertension in Binh Dinh Province, Vietnam ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF