กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการความปวดของผู้คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF