กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการยับยั้งการคลอดกอนกําหนดดวยยาเทอรบูทาลีนทางหลอดเลือดดํา โรงพยาบาลอุดรธานี The Development of Clinical Nursing Practice Guideline for the Inhibition of Preterm Labor by Intravenous Terbutaline, Udonthani Hospital ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF