กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล : การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา NURSE’ S PERCEPTION OF A GOOD DEATH: A PHENOMENOLOGY STUDY ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF