กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (Improving Care For Elderly with Knee Pain at Ban Bak Tambol Health Promotion Hospital, Changhan District,Roi Et Province) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF