กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาล ด้านการจัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อนกำหนด (Effects of Nurses’ Ability Development Program on Procedural Pain Management in Premature Infant) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF