กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF