กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยีน TPMT ด้วยเทคนิค Multiplex ARMS-PCR ของห้องปฏิบัติการสาขาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี โรงพยาบาลศิริราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล