กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการฝึกการหายใจอย่างช้าต่อการลดความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF