[1]
อรุณแก้ว จ. ., “โครงการต้นแบบตำบลฟันดีเด็ก 0 - 3 ปี ไม่มีฟันผุ เขตสุขภาพที่ 1”, LannaHealth, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 42–51, ส.ค. 2020.