[1]
ฤกษ์ดำเนินกิจ พ. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในแม่ทำงานนอกบ้าน ในคลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่”, LannaHealth, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 34–41, ส.ค. 2020.