(1)
อรุณแก้ว จ. . โครงการต้นแบบตำบลฟันดีเด็ก - 3 ปี ไม่มีฟันผุ เขตสุขภาพที่ 1. LannaHealth 2020, 8, 42-51.