[1]
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว., “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 16, ฉบับที่ 2, ก.ค. 2023.