[1]
สารการ พ., “ปกหน้าใน”, KKU J for Pub Health Res, ปี 15, ฉบับที่ 1, พ.ย. 2021.