[1]
สารการ พ., “บทบรรณาธิการ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 4, พ.ย. 2021.