[1]
สารการ พ., “ปกหน้าใน”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 3, ส.ค. 2021.