[1]
สารการ พ., “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำฉบับ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 4, ธ.ค. 2020.