[1]
สกุลคู พ. . ., สารการ พ. ., โสฬสจินดา ก., ดีสุรกุล อ., ตั้งใฝ่คุณธรรม อ. ., และ กีรติวรสกุล ช. ., “เสวนาวิชาการ ‘ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ทางออกและแนวทางการจัดการ แนวทางป้องกัน และฝุ่นจิ๋วในสถานการณ์ปัจจุบัน’”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 1–6, ก.ค. 2020.