[1]
สารการ พ., “หน้าปกวารสาร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 2, ก.พ. 2021.