[1]
สารการพ., “สารบัญ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2021.