[1]
สารการ พ., “สารบัญ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.