[1]
สารการ พ., “หน้าปกวารสาร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, ต.ค. 2020.