[1]
อาจแก้ว ก., ชายเกลี้ยง ส., และ พฤกษ์ธาราธิกูล ว., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 57–68, พ.ย. 2020.