[1]
หัตถโกศล ฉ., เตชะวิเชียร ม., ทับเจริญ ญ., ทรัพย์วโรบล ส., อุ่นทิ เ., และ สรรพ่อค้า พ. ., “ผลการบริโภคนมอัลมอนด์สกัดเย็นต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วน”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 41–49, ส.ค. 2020.