[1]
ชัยปริญญา ส. ., แสนไชยสุริยา ภ., และ ดีรักษา ล., “การตรวจน้ำตาลด้วยตนเองต่อระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในกำลังพลทหารผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งพาอินซูลิน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 99–109, ส.ค. 2020.