[1]
ดีสุรกุลอ., “คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2020.