[1]
สารการ พ., “ปกหน้า”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2020.