[1]
สารการพ., “บทบรรณาธิการ (Editor Note)”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2020.