[1]
สารการ พ., “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ประจำฉบับ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2020.