[1]
ดีสุรกุลอ., “สารบัญ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 4, ธ.ค. 2019.