[1]
สารการ พ., “บทบรรณาธิการ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2019.