[1]
ดีสุรกุลอ., “บทบรรณาธิการ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 4, ก.ค. 2019.