[1]
สารการ พ., “บทบรรณาธิการ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 3, ก.ค. 2019.