[1]
ดีสุรกุลอ., “ปกหน้าใน และสารบัญ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, ต.ค. 2019.