[1]
ศรีภู่ฉ. และ เจริญธัญรักษ์เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง โดยการรับแจ้งเหตุจากโทรศัพท์หมายเลข1669 ในจังหวัดบุรีรัมย์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 41-47, ม.ค. 2020.