[1]
สารการ พ., “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำฉบับ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, ก.ค. 2019.