[1]
สารการ พ., “ปกหน้าใน”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 4, ก.ค. 2019.