[1]
กิจบำรุงรัตน์เ., “การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 79-87, พ.ย. 2019.