[1]
พงษ์พิละอ., พรหมเทศส., คำสะอาดส., สุวรรณรุ่งเรืองก., กลีบแก้วพ., และ เพ็งสาป., “การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 30-39, ก.ย. 2018.