[1]
วงศ์บุตรฐ., แสนไชยสุริยาภ., และ ประจันตะเสนน., “ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับการบริการ คลินิกโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 4, น. 22-32, ก.ค. 2017.