[1]
เรียบร้อย ว. และ ชายเกลี้ยง ส., “การบาดเจ็บซ้ำซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 11–20, เม.ย. 2018.