[1]
เอกสันติธ., “เกมออนไลน์กับเด็กและเยาวชนไทย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 93-100, เม.ย. 2018.