[1]
เฉวียงวาสม. และ อินทร์ม่วงอ., “Water Supply Treatment Plant Operation and Water Quality in Wangtong Sub-district, Nawang District, Nong Bua Lam Phu Province”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 47-60, เม.ย. 2018.