[1]
กุจะพันธ์จ., พรหมเทศส., คำสะอาดศ., สุวรรณรุ่งเรืองก., และ เวียงนนท์ส., “การดื่มกาแฟหรือชากับการตายด้วยโรคเบาหวาน: การศึกษาระยะยาวไปข้างหน้า จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 110-115, เม.ย. 2018.