หัตถโกศล ฉ.; เตชะวิเชียร ม.; ทับเจริญ ญ.; ทรัพย์วโรบล ส.; อุ่นทิ เ.; สรรพ่อค้า พ. . ผลการบริโภคนมอัลมอนด์สกัดเย็นต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 41–49, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/242204. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.