(1)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ. KKU J for Pub Health Res 2023, 16.