(1)
สารการ พ. ปกหน้าใน. KKU J for Pub Health Res 2021, 15.